కొత్త సంచిక-    

              కథ:         పితృత్వం -కె.ఎన్ .మల్లీశ్వరి


           కవితలు:   దగాపడ్డ అమ్మ - చల్లపల్లి స్వరూప రాణి


                          అమ్మకొడుకు-మానస ఎండ్లూరి


                          స్వప్న ముఖి-హేమలత పుట్ల


         ధారావాహిక: స్త్రీ యాత్రికులు - డా. ఆదినారాయణ


                వ్యాసం: సాగర సమీరం-పెరుగు సుజనా రామం